Žiadosť pri zápise ťažného zariadenia

Žiadosť je potrebné vytlačiť obojstranne