Žiadosť o vydanie technického preukazu v prípade straty, poškodenia alebo zaplnenia