Splnomocnenie na prepis vozidla inou osobou

Ak nemôžete prepis vozidla uskutočniť sami, môžete poveriť inú osobu k tomuto úkonu. Splnomocnenie pre prepis vozidla inou osobou si môžete stiahnuť bezplatne nižšie. Vyplniť ho môžete v elektronickej podobe alebo rukou po vytlačení. Váš podpis na splnomocnení musí byť overený notárom.