V Dopravnej akadémii v Žiline otvorili centrum odborného vzdelávania a prípravy

Žilina 21. januára (TASR) – Centrum odborného vzdelávania a prípravy (COVaP) pre automobilový priemysel - štvrté Centrum odborného vzdelávania a prípravy v Žilinskom samosprávnom kraji (ŽSK) dnes otvorili v Dopravnej akadémii v Žiline. Vybavenie školy a dielní na odbornú výučbu spĺňa podľa predsedu ŽSK Juraja Blanára najnáročnejšie kritériá. „Je to prísľub pre ďalšie rozvíjanie odborného ...

Žilina 21. januára (TASR) – Centrum odborného vzdelávania a prípravy (COVaP) pre automobilový priemysel - štvrté Centrum odborného vzdelávania a prípravy v Žilinskom samosprávnom kraji (ŽSK) dnes otvorili v Dopravnej akadémii v Žiline.

Vybavenie školy a dielní na odbornú výučbu spĺňa podľa predsedu ŽSK Juraja Blanára najnáročnejšie kritériá. „Je to prísľub pre ďalšie rozvíjanie odborného vzdelávania. Ale nielen pre bežné vzdelávanie, ale aj rekvalifikáciu pre podniky, ktoré o to budú mať záujem. A aj celoživotné vzdelávanie. Náš záujem je maximálna podpora odborného vzdelávania a vytvárania týchto centier. Ale naozaj iba škôl, ktoré na to majú. Tak ako v Dopravnej akadémii, kde sme od roku 2005 investovali takmer 2,4 milióna eur, vrátane európskych fondov,“ povedal Blanár.

Riaditeľ Dopravnej akadémie Rudolf Michalec zdôraznil, že o centre odborného vzdelávania uvažovali už pred schválením zákona o odbornom vzdelávaní. „Po schválení zákona sme začali pracovať od prvého dňa. Je to dlhodobá záležitosť a sme na začiatku. Bude treba ešte veľa úsilia, aby sme získali kvalitný pedagogický zbor. Pretože je to v prvom rade o ľuďoch. Materiál sa dá kúpiť, peniaze nájsť, ale ľudí neviete za deň naučiť pracovať s týmito prostriedkami. A preto vsádzame na ľudí, ktorí dlhodobo chcú pôsobiť v rezorte školstva. I napriek situácii, ktorá je najmä v odbornom školstve,“ uviedol Michalec.

Doplnil, že 2,4 milióna eur vynaložili od roku 2005 na prestavbu teoretického i praktického vyučovania. „Vybavili sme aj praktické vyučovanie, lebo to je dnes alfa a omega pri odbornom vzdelávaní. Aby žiaci nezaostávali o dve - tri generácie za výrobnými podnikmi, ale aby išli minimálne tesne za nimi alebo s nimi. K dnešnému dňu naša škola spolupracuje so 140 firmami, kde sú žiaci na odbornom výcviku, na odbornej praxi alebo na akejkoľvek inej spolupráci,“ dodal riaditeľ Dopravnej akadémie.

Predseda predstavenstva Regionálnej komory (RK) Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) v Žiline Dušan Haluška podotkol, že strojárske či automobilové odbory v strednom odbornom vzdelávaní v niektorých krajoch zanikli. „Vznikajú školy rôzneho zamerania, či už sú to súkromné, alebo cirkevné, ktoré nemajú odborné, ale všeobecné vzdelávanie. Potom títo absolventi prichádzajú na trh práce a veľké percento z nich končí na úradoch práce. Zhruba 30 % absolventov Dopravnej akadémie pokračuje v ďalšom štúdiu a zhruba 8 až 10 % sa neumiestni alebo nezamestná,“ informoval Haluška.

ŽSK podľa Blanára po recesii v roku 2009 opäť cíti, že malé, stredné i väčšie podniky prejavujú znova väčší záujem o kvalitných pracovníkov a majú záujem už počas štúdia si vyberať dobrých kvalitných študentov. „Motivujú ich aj motivačnými štipendiami a aj v rámci odbornej praxe im dávajú odmenu za takzvanú produktívnu prácu. Je o to veľký záujem medzi študentmi, a to je prísľub, že takto prepojíme odbornú prax. To znamená zamestnávateľov, ktorí majú záujem o absolventov a naše školy,“ uzatvoril Blanár.

UPOZORNENIE:

TASR ponúka k správe zvukové záznamy.

mj gl

© TASR Tlačová agentúra Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.